Đảng bộ sở

title Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Nghị quyết về Lãnh đạo xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng)
Thứ tư, 04/05/2022, 07:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Nghị quyết số 16-NQ/ĐU

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 228
Tin đã đưa