Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

title Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quyết định số 1078/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu
Thứ ba, 20/06/2023, 06:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 1078/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 156
Tin đã đưa