Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quyết định số 1078/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (20/06/2023)
Quyết định số 415/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (24/03/2023)
Quyết định số 200/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/02/2023)
Ban hành quy định mới về 19 điều Đảng viên không được làm (01/11/2021)
Những điểm mới trong quy định về những điều đảng viên không được làm (01/11/2021)
Bộ ảnh "Tự hào cán bộ Đoàn" (10/04/2019)
Chi bộ Phòng Kinh tế xây dựng kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/08/2018)
Chi bộ Phòng Vật liệu xây dựng kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/08/2018)
Chi bộ Phòng Cấp phép xây dựng kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (06/06/2018)
Đoàn Sở Xây dựng trao nhà tình bạn tại Huyện Cần Giờ (15/09/2017)
Chương trình Kể chuyện Bác Hồ của Phòng Quản lý nhà và công sở: Bài học về chữ "LIÊM" (14/06/2016)
Cách rèn luyện đạo đức cách mạng (17/10/2012)
Bác muốn biết sự thật kia (17/10/2012)
Cần, kiệm, liêm, chính (16/10/2012)
Bác Hồ với Đảng viên (13/10/2012)
BỮA CƠM GIA ĐÌNH (12/10/2012)
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về sức mạnh đoàn kết (04/10/2012)
Muốn được lòng dân (03/10/2012)
Lời dạy của Bác với Thanh niên (26/09/2012)
MỌI VIỆC ĐỀU NGHĨ ĐẾN DÂN (21/09/2012)