Đảng bộ sở

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/ĐU ngày 03/02/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng) (04/05/2022)
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết số 01-NQ/ĐHIV ngày 29/5/2020) (04/05/2022)
Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (14/01/2022)
Ban hành quy định mới về 19 điều Đảng viên không được làm (01/11/2021)
Những điểm mới trong quy định về những điều đảng viên không được làm (01/11/2021)
Bà Nguyễn Thị Thu Nga giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM (28/06/2021)
Lễ trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (09/06/2021)
Lễ Dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) (09/06/2021)
Lễ Dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 (10/05/2021)
Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (06/04/2021)