Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
Thứ năm, 05/03/2020, 03:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
Trình tự thực hiện:
Cách thực hiện:
Hồ sơ:
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời gian giải quyết:

15 ngày làm việc

 

Địa điểm thực hiện:

Sở Xây dựng (địa chỉ: Số 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3)

 

Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Phí, lệ phí
Không
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

- Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa;  thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 199/2004/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố.

- Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND thành phố về chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh qua Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 1846