Thủ tục hành chính

Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư
Thứ năm, 05/03/2020, 03:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Nhà ở và công sở
Trình tự thực hiện:
Cách thực hiện:
Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư (theo mẫu).

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau:

+ Giấy phép xây dựng nhà chung cư (đối với nhà chung cư thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng).

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc văn bản chấp thuận tổng mặt bằng khu vực có nhà chung cư (đối với trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng nhà chung cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền kèm theo bản vẽ thiết kế cơ sở nhà chung cư theo quy định của pháp luật về xây dựng.

+ Văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhà chung cư của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Bản tự kê khai, đánh giá phân hạng nhà chung cư của tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư (theo mẫu

Thời gian giải quyết:

15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

 

Địa điểm thực hiện:

Sở Xây dựng (địa chỉ: Số 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3).

Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Phí, lệ phí
Không
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

- Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.

- Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng về công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, kiến trúc quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 1122