Thủ tục hành chính

Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư
Thứ năm, 05/03/2020, 03:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Nhà ở và công sở
Trình tự thực hiện:
Cách thực hiện:
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:

15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

 

Địa điểm thực hiện:

Sở Xây dựng (địa chỉ: Số 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3)

Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Phí, lệ phí
Không
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

- Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

- Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng về công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, kiến trúc quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 775