Thủ tục hành chính

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
Thứ năm, 27/01/2022, 04:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trình tự thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

- Đối với thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: tại Trụ sở cơ quan các sở và cấp tương đương, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh (tùy thuộc lĩnh vực phụ trách, Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Thành phố có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại).

- Đối với thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và cấp tương đương: tại Trụ sở các sở, ban, ngành và cấp tương đương tùy thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

 

Cách thực hiện:
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:

- Trường hợp bình thường: không quá 45 ngày; phức tạp: không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

 

- Trường hợp vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 60 ngày; phức tạp: không quá 70 ngày kể từ ngày thụ lý.

Đối tượng:
Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Đang cập nhật dữ liệu
Phí, lệ phí
Không
Tên mẫu đơn:
Đang cập nhật dữ liệu
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Khiếu nại 2011.

- Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011.

- Quyết định số 424/QĐ-TTCP ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 1190