Thủ tục hành chính

Thủ tục tiếp công dân
Thứ hai, 22/07/2019, 03:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trình tự thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

- Đối với thủ tục tiếp công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố, số 15 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3.

- Đối với thủ tục tiếp công dân thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, ban, ngành thành phố: tại địa điểm Tiếp công dân thuộc Sở, ban, ngành.

-  Đối với  thủ tục tiếp công dân thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở và cấp tương đương: tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan thuộc sở và cấp tương đương.

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc sở; Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở và cấp tương đương.

 

Cách thực hiện:
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:
10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Đối tượng:
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Đang cập nhật dữ liệu
Phí, lệ phí
Không
Tên mẫu đơn:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Tiếp công dân 2013.

- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

- Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 1314