Thủ tục hành chính

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
Thứ sáu, 18/11/2022, 07:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
Trình tự thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thanh tra Thành phố (Địa chỉ: Số 13 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3)

Cách thực hiện:
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:

Không quá 115 ngày (trong đó thời hạn xác minh là 45 ngày, trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày; thời hạn ban hành kết luận là 10 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày; thời hạn công khai kết luận là 05 ngày làm việc)

Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Phí, lệ phí
Không.
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 08/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

Tài liệu đính kèm:
2058qd_signed (3).pdf
Số lượng lượt xem: 161