Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Hoạt Động Xây Dựng

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) (27/09/2023)
Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) (27/09/2023)
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn cấp tỉnh (27/09/2023)
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (27/09/2023)
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (27/09/2023)
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng) (10/05/2023)
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (10/05/2023)
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) (10/05/2023)
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (10/05/2023)
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (10/05/2023)
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (10/05/2023)
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài (10/05/2023)
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (10/05/2023)
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (10/05/2023)
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (10/05/2023)

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

Lĩnh vực Kinh Doanh Bất Động Sản

Lĩnh vực Nhà ở

Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) (10/05/2023)
Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh (10/05/2023)
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (10/05/2023)
Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (10/05/2023)
Bán ở nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước (10/05/2023)
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (10/05/2023)
Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/ NĐ-CP (10/05/2023)
Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (10/05/2023)
Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (10/05/2023)
Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua đối với nhà ở xã hội hình thành trong tương lai (22/07/2019)
Thủ tục thông báo dự án nhà ở đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết (22/07/2019)
Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với nhà ở thương mại hình thành trong tương lai (22/07/2019)

Lĩnh vực Nhà ở và công sở

Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực Vật Liệu Xây Dựng

Lĩnh vực Xử lý đơn