Đoàn sở

title Đoàn Sở

Đoàn Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai chương trình hoạt động năm 2023; sinh hoạt chính trị tháng 2 năm 2023
Thứ sáu, 03/03/2023, 06:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều ngày 21/2/2023, Đoàn Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 2 năm 2023, tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai chương trình hoạt động năm 2023.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Anh Vũ - Bí thư Đoàn Sở Xây dựng đã chủ trì thực hiện và triển khai cho cán bộ đoàn, đoàn viên Sở Xây dựng một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng.

 

 

 

2. Quán triệt, triển khai một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

 

3. Quán triệt, triển khai nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

4. Sinh hoạt và giới thiệu Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Từ "Đường Cách Mệnh" đến "Sửa đổi lối làm việc" - Ánh sáng xuyên thế kỷ) và Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam).

 

 

 

 

 

 

 

5. Thảo luận và triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023, chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số".

 

 

6. Thảo luận và triển khai Chương trình hoạt động năm 2023 của Đoàn Sở Xây dựng Thành phố, chủ đề "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn".

 

 

7. Tổng kết hoạt động và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

 

 

 

 

 

 

Link Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam): https://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=617.

Nguyễn Trần Anh Vũ

Số lượng lượt xem: 177
Tin đã đưa