Đoàn sở

title Đoàn Sở

Đội Thanh niên tình nguyện của Đoàn Sở Xây dựng TP.HCM tham gia hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ
Thứ hai, 23/05/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, chấp thuận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, Ban Chấp hành Đoàn Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 17-QĐ/ĐTN ngày 12/4/2022 về việc thành lập Đội Thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn Sở Xây dựng đã thành lập 06 Tổ phụ trách trực thuộc Đội Thanh niên tình nguyện gồm:

- Tổ 1 phụ trách hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực cấp phép xây dựng, kinh tế xây dựng, hạ tầng kỹ thuật.

- Tổ 2 phụ trách hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực phát triển đô thị, quản lý nhà và công sở, phát triển nhà và thị trường bất động sản.

-Tổ 3 phụ trách hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, thanh tra.

- Tổ 4 phụ trách hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề.

- Tổ 5 phụ trách hồ sơ hồ sơ hành chính liên quan cấp giấy thỏa thuận hướng tuyến, thỏa thuận đầu nối thoát nước vào hệ thống thoát nước chung của Thành phố.

- Tổ 6 phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền.

Nhiệm vụ của Đội và các Tổ bao gồm:

- Trực tiếp tham gia hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Xây dựng khi có yêu cầu hỗ trợ từ người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng.

- Hướng dẫn, tuyên truyền việc áp dụng các văn bản quy phạp pháp luật đối với các lĩnh vực do Sở Xây dựng quản lý, việc sử dụng các App ứng dụng công nghệ thông tin liên quan Sở Xây dựng (App SXD247).

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chấp hành tốt và thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đầu tư xây dựng công trình.

- Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, chuyển đến các phòng chuyên môn có liên quan để nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo xử lý theo quy định.

Đội Thanh niên tình nguyện và các Tổ phụ trách các lĩnh vực tổ chức thực hiện cao điểm tham gia hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Xây dựng vào ngày Thứ Tư hàng tuần. Thành viên các Tổ phụ trách các lĩnh vực có liên quan trực tiếp tham gia hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Xây dựng vào tất các các ngày trong tuần khi có yêu cầu hỗ trợ từ người dân và doanh nghiệp theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trần Anh Vũ

Số lượng lượt xem: 336
Tin đã đưa