Đoàn sở

title Đoàn Sở

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019: “Tuổi trẻ Sở Xây dựng tình nguyện - trách nhiệm - sáng tạo”
Thứ năm, 28/02/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

ĐOÀN KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số:            -CTr/ĐTN

TP.Hồ Chí Minh, ngày    tháng 3 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019

-----

Năm 2019 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022, là năm bản lề hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ V (2017 - 2022), trên cơ sở những kết quả của năm 2018, Ban Chấp hành Đoàn Sở Xây dựng xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 như sau:

CHỦ ĐỀ: Tuổi trẻ Sở Xây dựng tình nguyện – trách nhiệm - sáng tạo”

 

     I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

     1. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Sở Xây dựng, tập trung thực hiện các công trình, phần việc thanh niên sáng tạo tham gia thực hiện phong trào “Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Xây dựng”. Triển khai các phong trào thi đua học tập, lao động, sáng tạo và xung kích tham gia cải cách hành chính, trọng tâm là việc giải quyết nhanh chóng các nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu không để hồ sơ trễ hạn.

     2. Tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, trọng tâm là “Xây dng giátr mu hình thanh niên năm 2019” - Đạđứ Trách nhim.

     3. Tổ chức thành công Đại hội các chi đoàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn”; kịp thời theo dõi, làm việc với cấp ủy Đảng để cùng bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên ưu tú xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

     II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU

     1. 100% Chi đoàn trực thuộc Đoàn Sở có giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả việc xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên tại đơn vị với trọng tâm là “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ gương mẫu trong đạo đức công vụ”,

     2. 100% đoàn viên tập trung tham gia cải cách hành chính gắn với phong trào “3 trách nhiệm”.

     3. Giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét và kết nạp Đảng, chỉ tiêu năm 2019 là 05 đồng chíĐoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

     4. 100% Chi Đoàn đạt danh hiệu Chi Đoàn vững mạnh. 100% đoàn viên đạt kết quả phân loại từ khá trở lên; 80% đoàn viên đạt kết quả phân loại đoàn viên xuất sắc; 25% đoàn viên đạt danh hiệu ưu tú.

 

     III. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

     1. Công tác giáo dục

     1.1. Tập trung đẩy mnh vic hc tp và làm theo tư tưởng, đạđức, phong cách H Chí Minh

     - Triển khai học tập chuyên đề năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” và 02 chuyên đề học tập năm 2019 theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn (đối với cán bộ Đoàn là chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”; đối với đoàn viên, thanh niên là chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”);

     - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 541-KH/ĐTN ngày 17/01/2017 của BCH Đoàn Sở về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2016 - 2021 theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

     - Tham gia kể chuyện về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sáng thứ hai chào cờ.

     - Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và các hoạt động giáo dục nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     - Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký và chủ động thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên.

     - Tổ chức bình chọn các gương điển hình cá nhân, tập thể làm theo lời Bác và đề xuất với Đảng ủy, Đoàn Khối tuyên dương.

     1.2. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

     1.2.1. Giáo dục chính trị tư tưởng

     - Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 04 -CTHĐ/ĐTN ngày 28 tháng 12 năm 2016 của BCH Đoàn Sở về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường s lãnh đạo cĐảng đối vi công tác giáo dc lý tưởng cách mng, đạđức, li sng văn hóa cho thế h tr giai đon 2015 - 2030; Tuyên truyền quán triệt những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác      - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

     - Cử cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia đầy đủ các buổi thông tin thời sự hàng quý; tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng,  Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các kết luận của Trung ương Đoàn do Đoàn Khối và Đảng ủy tổ chức.

     1.2.2. Giáo dục truyền thống

     - Tổ chức giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động đến với bảo tàng, địa chỉ đỏ, hoạt động về nguồn, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách...

     - Tham gia và tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố: Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019),…

     - Tham gia Hội thi “Tự hào Sử Việt” cấp Thành năm 2019. Tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động "Đềơđáp nghĩa" thông qua "Hành trình đến vi bo tàng", tổ chức "Hành trình v ngun", thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Ba Má phong trào, thương bệnh binh, người có công và gia đình chính sách.

     1.2.3. Giáo dục đạo đức lối sống

     - Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi cuộc vận động “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Khối” trong năm 2019 theo Hướng dẫn của Thành đoàn và Đoàn Khối, trong đó tập trung xây dựng nét văn hóa đặc thù của Sở Xây dựng. Lan tỏa việc thực hiện “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên trang mạng xã hội cá nhân và Đoàn Sở.

     - Tuyên truyền, định hướng thẩm mỹ, lối sống văn hóa, các giá trị sống tích cực cho đoàn viên, thanh niên; Nâng cao bản lĩnh, năng lực đấu tranh, phê phán của tuổi trẻ trước những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, suy thoái đạo đức và lối sống trong xã hội.

     - Phát triển "Văn hóa đọc", vận động, xây dựng "Văn hóa thưởng thức", giới thiệu các tác phẩm văn học hay nhằm khuyến khích hình thành thói quen xem, nghe, đọc các loại hình giải trí, các sản phẩm văn hóa, văn nghệ có giá trị nhân văn trong đoàn viên, thanh niên.

     1.2.4. Giáo dục pháp luật

     - Tuyên tuyền vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành nghiêm pháp luật, trọng điểm là phối hợp với Phòng Pháp chế thực hiện hoạt động ý nghĩa vào Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019.

     - Đẩy mạnh công tác phối hợp với các Phòng Chuyên môn trong tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong bản tin Đoàn, trang facebook Đoàn Sở.

 

     2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

     2.1. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

     2.1.1. Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

     - Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia thực hiện 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa X, cụ thể là Chương trình “Chỉnh trang và phát triển đô thị” và Chương trình “Giảm ngập nước” giai đoạn 2016 - 2020.

     - Xây dựng cụ thể các hoạt động thực hiện Chương trình “Đoàn xung kích tham gia cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện giai đoạn 2018 - 2022 trong năm 2019 gắn với phong trào “3 trách nhiệm”, đoàn viên, thanh niên đi làm đúng giờ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tận tình, đúng thời gian, đúng quy định; đề xuất các sáng kiến, nghiên cứu các quy trình, thủ tục hành chính chưa hợp lý để kiến nghị lãnh đạo điều chỉnh cho phù hợp; tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”; phát động cán bộ công chức, viên chức trẻ xung kích, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực tham gia góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”.

     2.1.2. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, xây dựng văn minh đô thị

     - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Đoàn viên, thanh niên về giá trị lịch sử, sự hy sinh trong đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền, biên giới, biển đảo.

     - Tham gia Hành trình “Vì biên giới biển, đảo” năm 2019.

     - Xác lập các nội dung thực hiện xây dựng văn minh đô thị: xây dựng nơi ở, nơi làm việc, công sở văn minh, sạch đẹp; Chương trình “30 phút vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn”; Hưởng ứng "Gi tráđất"; Tuyên truyền, vận động thanh niên nâng cao nhận thức và hành vi ứng xử trong văn hóa giao tiếp, không hút thuốc lá, uống rượu bia nơi công sở, tập trung tuyên truyền Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

     2.2. Phong trào Thanh niên tình nguyện

     2.2.1. Tình nguyện vì an sinh xã hội

     - Tổ chức Ngày th by tình nguyn; chương trình “Hiến máu tình nguyn; cuộc vận động Người Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam.

     - Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, biển đảo. Vận động các nguồn lực xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà tình bạn, nhà tình nghĩa, đường tại các xã nông thôn mới.

     - Trong năm triển khai 03 đợt tình nguyện cao điểm:

     + Tháng 02, 3: Tổ chức các hoạt động tình nguyện nhân dịp Tết Nguyên Đán 2018, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn, Tháng thanh niên năm 2019.     

     + Tháng 7, 8: Phát huy hiệu quả và nâng chất các chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2019.

     + Tháng 10, 11: Đợt hoạt động cao điểm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn đơn vị năm 2019.

     2.2.2. Tình nguyện bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu

     Phát động toàn thể đoàn viên, thanh niên Sở tích cực thực hiện và tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng, thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại rác tại nguồn, xây dựng các mảng xanh tại nơi ở, nơi học tập, nơi làm việc. Tích cực hưởng ứng tham gia chương trình “Giờ trái đất”, các ngày chủ nhật xanh; Đoàn viên, thanh niên gương mẫu thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn của thành phố.

     2.2.3. Xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới

     - Phát huy chuyên môn của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia Chương trình “Tui tr Khi Dân - Chính - Đảng Thành ph xung kích tham gia xây dng nông thôn mi giai đoạn 2018 - 2022trong năm 2019.

     - Tham gia tổ chức Ngày hội "Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới" năm 2019 (Cụm hoạt động số 2 đăng cai tổ chức).

     2.3. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

     Tập trung đề xuất các sáng kiến, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cải cách hành chính, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, các chuyên đề trong các lĩnh vực công tác.

 

     3. Chương trình đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên

     3.1. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ

     Tham mưu cấp ủy quan tâm tạo điều kiện, ưu tiên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trẻ; vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên đi đầu trong học tập nâng cao trình độ; sáng tạo, hiến kế cải tiến công việc, quy trình thủ tục.

     3.2. Chương trình đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

     - Tham mưu cơ chế, chính sách đối với cấp ủy Đảng - chính quyền tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Đoàn tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo và đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng về thể dục thể thao, văn hóa tinh thần, các hoạt động hội diễn văn nghệ, giao lưu, kết nghĩa với các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên, thanh niên giúp nhau cùng vươn lên, phát triển toàn diện về mọi mặt.

     - Phấn đấu tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh niên phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và nhu cầu thiết thực của đoàn viên, thanh niên, phát huy chuyên môn giữa các đơn vị nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đoàn viên.

 

     4. Công tác quốc tế thanh niên

     - Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức và kỹ năng về quốc tế và hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; Cổ vũ phong trào học tập, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ trong đoàn viên, thanh niên.

     - Tham gia các hoạt động tình nguyện quốc tế, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện tại nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia do Đoàn Khối tổ chức.

 

     5. Thực hiện chương trình “Vì đàn em thân yêu”

     - Phối hợp với Công đoàn tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2019 cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở; tổ chức hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động vì đàn em, Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi cho hoàn cảnh khó khăn.

     - Tiếp tục thực hiện chương trình trao học bổng bảo trợ cho 01 học sinh nghèo đến khi hoàn tất bậc học Trung học Phổ thông.

     - Tổ chức các chương trình “Thắp sáng ước mơ”, trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi năm 2019.

 

     6. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

     6.1. Xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị

     - Thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trong Đoàn, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong cán bộ Đoàn, đoàn viên. Tăng cường công tác đấu tranh về tư tưởng, nắm bắt thông tin dư luận trên mạng.

     - Tham gia việc học tập 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung, trình độ lý luận, khả năng phản biện trong cán bộ Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị.

     - Triển khai thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề tại Chi đoàn, tổ chức 02 đợt sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm, 02 đợt sinh hoạt chính trị trong năm:

     Sinh hot chính tr đợt 1: Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Tháng 2, 3/2019).

     Sinh hot chính tr đợt 2: Thanh niên tình nguyện, xây dựng Thành phố giàu đẹp (Tháng 5, 6/2019).

     Sinh hot chi đoàn ch điđợt 1: Cải cách hành chính, từ tư duy đến hành động (Tháng 4, 5/2019).

     Sinh hot chi đoàn ch điđợt 2: Gắn với kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (Tháng 9, 10/2019)

     6.2. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

     6.2.1. Công tác cán bộ Đoàn

     - Cử đoàn viên tham gia Hội trại tập huấn cán bộ Đoàn chủ chốt “Thử thách” năm 2019, “Ngày Cán bộ Đoàn” do Đoàn Khối tổ chức.

     - Bình chọn, đánh giá đề xuất Đoàn Khối trao Giải thưởng “Sao tháng 3” năm 2019 dành cho cán bộ Đoàn tiêu biểu cho Đoàn Sở.

     6.2.2. Công tác đoàn viên

     - Thực hiện hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên.

     - Tham gia gặp gỡ các đoàn viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn.

     6.2.3. Công tác tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng chi đoàn

     - Hướng dẫn, định hướng và kiểm tra công tác tổ chức Đại hội của các Chi đoàn.

     - Đầu tư chất lượng, hiệu quả việc sinh hoạt chi đoàn định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo đợt, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn kiểu mẫu qua đó nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn gắn với việc xây dựng chi đoàn mạnh theo 3 tiêu chí 3 nm - 3 biết - 3 làm. Bình chọn, đề xuất tuyên dương và phát huy các “Chi đoàn vng mnh tiêu biu các cấp.

     - Rà soát tình hình sinh hoạt và hoạt động của Ban Chấp hành các Chi đoàn; cơ cấu tổ chức kiện toàn lại các Chi đoàn. Kịp thời thông tin, định kỳ làm việc với Đảng ủy về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

     6.3. Công tác kiểm tra, giám sát

     - Tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn; việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức giám sát chuyên đề đăng ký và thực hiện công trình thanh niên tại các Chi đoàn năm 2019; giám sát chuyên đề công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

     - Đoàn Sở thực hiện kiểm tra định kỳ 6 tháng, cuối năm, kiểm tra ít nhất 01 chuyên đề, giám sát 01 chuyên đề trong năm. 100% Chi đoàn được Ban Chấp hành Đoàn Sở tiến hành kiểm tra.

     6.4. Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

     - Rà soát, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Sở về việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

     - Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến công tác phát triển Đảng trong đoàn viên ưu tú.

     - Tổ chức gặp gỡ, trao đổi giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Sở với đoàn viên ưu tú qua diễn đàn “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng”.

 

     7. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo

     - Đầu tư giải pháp phát huy vai trò của Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Sở trong từng nhóm vấn đề trong từng lĩnh vực giáo dục, phong trào, xây dựng Đoàn nhằm phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm, năng lực công tác của từng đồng chí. Triển khai việc sinh hoạt chuyên đề định kỳ hàng tháng trong tập thể Ban Chấp hành Đoàn Sở, trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn trong giải quyết các vấn đề khó theo đặc thù của Sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn mới.

     - Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch liên tịch giữa 3 đoàn thể Sở năm 2019: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Sở, Công đoàn Sở.

     - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo, lưu trữ các tài liệu của tổ chức Đoàn, chuẩn hóa số liệu phục vụ có hiệu quả việc dự báo, đánh giá hiệu quả hoạt động Đoàn.

     - Chú trọng công tác đề xuất thi đua, khen thưởng và tuyên dương đoàn viên, thanh niên kịp thời, đúng người, đúng việc.

     Các Chi đoàn căn cứ tình hình thực tiễn của Phòng chuyên môn, đơn vị và chương trình công tác năm của Đoàn Sở để xin ý kiến Chi bộ và xây dựng chương trình công tác của chi đoàn mình./.

 

 

Nơi nhận:
- Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP;
- Đảng ủy Sở;
- Ban Giám đốc Sở;
- Công đoàn Sở;
- Hội Cựu Chiến binh Sở;
- Công đoàn VPCQ Sở;
- Bí thư CB, Thủ trưởng các phòng, đơn vị;
- BCH Đoàn Sở;
- Chi Đoàn trực thuộc;
- Lưu ĐTN.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN SỞ
BÍ THƯ

 

 

Nguyễn Minh Thái

Số lượng lượt xem: 949
Tin đã đưa