Đoàn sở

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 5479/SXD-VP ngày 21/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 tại Sở Xây dựng
Thứ sáu, 21/05/2021, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 21/5/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 5479/SXD-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 tại Sở Xây dựng.

Đính kèm file: Công văn số 5479/SXD-VP.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 877
Tin đã đưa