Đoàn sở

title Phổ biến chế độ - chính sách

Quyết định số 1494/QĐ-TTg ngày 02/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng
Thứ tư, 07/10/2020, 09:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 02/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1494/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực xây dựng, theo đó:

- Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm Kế hoạch sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đặc biệt phục vụ cho các công trình phòng thủ quốc phòng, công trình quân sự phục vụ trực tiếp chiến đấu, phòng thủ biên giới, vùng trời, vùng biển và hải đảo của Tổ quốc chưa công khai.

- Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

+ Kết quả kiểm định, xác minh sự cố đối với công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình xây dựng có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo yêu cầu của Thủ tướngChính phủ chưa công khai.

+ Báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Thủ tướng Chính phủ về chất lượng các công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp do Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu.

Quyết định số 1494/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Đính kèm file Quyết định số 1494/QĐ-TTg tại đây.

 

QT

Số lượng lượt xem: 997
Tin đã đưa