Đoàn sở

title Đoàn Sở

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2019
Thứ năm, 28/02/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

ĐOÀN KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số:  17  -KH/ĐTN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

K HOCH

Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2019

-----

     Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; căn cứ Kế hoạch số 48-KH/ĐTN ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố về tổ chức Tháng Thanh niên năm 2019;

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), Ban Chấp hành Đoàn Sở Xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề: “Tuổi trẻ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tình nguyện vì cộng đồng”, nội dung cụ thể như sau:

     I. MĐÍCH - YÊU CU

     1. Mđích:

     - Thực hiện chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 “Năm Thanh niên tình nguyện”; qua đó phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên Sở Xây dựng trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ.

     - Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019); hưởng ứng đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019).

     - Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và tổ chức cơ sở đoàn gắn với thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên.

     2. Yêu cu:

     - Các hoạt động được tổ chức sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, thiết thực, hoạt động có chiều sâu, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

     - Đảm bảo hoạt động được tổ chức tại tất cả các Chi Đoàn.

     - Công tác tuyên truyền về các hoạt động được diễn ra thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, sinh động.

 

     II. THỜI GIAN: Từ ngày 23 tháng 02 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019.

     

     III.  MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

     1. 100% Chi đoàn tổ chức tổ chức “Tháng hành động”.

     2. 100% Chi đoàn có công trình thanh niên, phần việc chào mừng Tháng Thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, tập trung tham gia cải cách hành chính. Phát động đoàn viên, thanh niên đăng ký ý tưởng, sáng kiến, đặc biệt là lực lượng đoàn viên ưu tú.

     3. Tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho ít nhất 03 đoàn viên ưu tú.

     4. Tổ chức ít nhất 01 hoạt động tình nguyện.

     5. Vận động ít nhất 30 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện.

 

     IV.  NỘI DUNG THỰC HIỆN

     1. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống

     1.1. Tham gia hoạt động cấp Khối

     - Tham gia Chương trình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

     - Tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận Chính trị Quý I/ 2019.

     - Tham gia Hành trình Thành ph tôi yêu năm 2019.

     1.2. Hoạt động Đoàn Sở

     - Tổ chức treo băng rôn tại trước Sở từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, với nội dung:

CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2019

“TUỔI TRẺ SỞ XÂY DỰNG TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG”

     - Tăng cường sử dụng, phát huy các ấn phẩm, sản phẩm tuyên truyền của Thành Đoàn, Đoàn Khối để tuyên truyền tại đơn vị trên các bản tin, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; thường xuyên, kịp thời thực hiện các bài viết tuyên truyền hoạt động tại đơn vị và gửi về cấp Khối.

     - Tổ chức sinh hoạt chi đoàn tại các căn cứ của Thành Đoàn thời kỳ kháng chiến, các di tích lịch sử và bảo tàng trên địa bàn Thành phố; mời các đồng chí Cựu chiến binh tại đơn vị tham gia để tiếp lửa truyền thống.

     - Định hướng nội dung tuyên truyền cho các Chi đoàn sinh hoạt.

     2. Các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tính sáng tạo trong chuyên môn

     2.1. Tham gia hoạt động cấp Khối

     - Tham gia Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2019, ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 130, gắn với thực hiện cuộc vận động Người dân Thành ph H Chí Minh không x rác ra đường và kênh rch vìThành ph sch và gim ngp nước.

     - Tuyên truyền Bộ sản phẩm tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến tại các sở, ngành Thành phố (thuộc Khối).

     - Tham gia phát động đoàn viên, thanh niên đăng ký ý tưởng, sáng kiến chuyên môn.

     2.2. Hoạt động Đoàn Sở

     - Phát động cho đoàn viên, thanh niên hiến kế cải tiến quy trình, thủ tục hành chính, đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc. Tiếp tục tổng hợp các ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên tại đơn vị gửi về Văn phòng Đoàn Khối.

     - Tổ chức chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, thăm và giúp đỡ các gia đình neo đơn, các trung tâm bảo trợ xã hội, nhà mở, mái ấm.

     - Tham gia hưởng ứng các hoạt động hưởng ứng Gi tráđất năm 2019.

     - Tổ chức “Ngày hiến máu tình nguyện năm 2019”.

     - Tổ chức “Tháng hành động”, chương trình “30 phút vì công sở xanh - sạch - đẹp”ngày cao điểm“Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”.

     - Các đoàn viên ưu tú năm 2018 đăng ký ít nhất 01 sáng kiến, đề xuất, giải pháp cho công việc chuyên môn của mình (mẫu đăng ký sáng kiến như mẫu của Phòng Tổ chức Cán bộ hướng dẫn hàng năm).

     3. Tăng cường và nâng chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

     3.1. Tham gia hoạt động cấp Khối

     - Tham gia Lễ tuyên dương Giải thưởng Cán bộ Đoàn tiêu biểu Sao Tháng Ba, danh hiệu Chi đoàn Vng mnh tiêu biuCông trình thanh niên tiêu biu.

     - Tham gia Ngày Đoàn viên năm 2019.

     - Triển khai nội dung Hành trình người cng sn tr dành cho đoàn viên ưu tú năm 2018.

     3.2. Hoạt động Đoàn Sở

     - Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 Thanh niên tình nguyn, xây dng Thành ph giàđẹp

     - Đăng ký thực hiện công trình thanh niên làm theo lời Bác, phát động 100% đoàn viên, thanh niên đăng ký học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     - Tổ chức tổng kết các hoạt động liên tịch với các đoàn thể tại đơn vị năm 2018 và ký kết nội dung phối hợp trong năm 2019.

     - Tăng cường tham mưu, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

     - Tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới cho 03 đoàn viên ưu tú tại địa chỉ đỏ.

     V.  T CHC THC HIN

     1. Ban Chấp hành Đoàn Sở là Ban Tổ chức thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019.

     2. Các Chi đoàn trực thuộc:

     - Các Chi đoàn căn cứ vào kế hoạch của Đoàn Sở và điều kiện, đặc thù của phòng chuyên môn, đơn vị, xây dựng kế hoạch Tháng Thanh niên 2019, thực hiện các nội dung và các hoạt động phát huy chuyên môn tại phòng và đơn vị mình.

     - Căn cứ vào kế hoạch của Đoàn Sở và điều kiện, đặc thù của phòng chuyên môn, đơn vị, xây dựng các nội dung Tháng Thanh niên 2019, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; khơi sức và phát huy tốt vai trò, năng lực của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại đơn vị; chuẩn bị lực lượng, điều kiện cần thiết tham gia tốt các hoạt động cấp Khối, cấp Đoàn Sở; tăng cường công tác thông tin truyền thông. Tham mưu với Chi bộ, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị các cơ chế, chính sách mới cho thanh niên và công tác thanh niên.

     - Triển khai, quán triệt đến từng đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nội dung, hoạt động của Đoàn Sở. Kế hoạch thực hiện và thông tin, báo cáo kết quả các hoạt động gửi về Ban Thường vụ Đoàn Sở.

     3. Tiến độ thực hiện:

     - Ngày 28/02/2019:        Xin ý kiến Đảng ủy Sở.

     - Ngày 01/03/2019:        Triển khai cho các Chi đoàn.

     - Từ ngày 23/02 đến ngày 31/3/2019: Tổ chức các hoạt động.

     - Đầu tháng 4/2019: Họp tổng kết, rút kinh nghiệm.

     Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2019 của Đoàn Sở, đề nghị các Chi đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:
- Đảng ủy Sở (để b/c);
- Ban Giám đốc Sở (để b/c);
- Đoàn Khối D-C-Đ TP (để b/c);
- Công đoàn Sở;
- Công đoàn VPCQ Sở;
- Hội CCB Sở;

- Bí thư, Thủ trưởng các phòng, đơn vị;
- BCH Đoàn Sở;
- BCH các Chi đoàn;
- Lưu: ĐTN.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN SỞ
BÍ THƯ

 

 

Nguyễn Minh Thái

Số lượng lượt xem: 986
Tin đã đưa