Đoàn sở

title Phổ biến chế độ - chính sách

Mức lãi suất vay mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách
Thứ tư, 26/08/2020, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thủ tướng ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi phát triển và quản lý nhà ở xã hội được ban hành ngày 13/8/2020.

Theo đó, lãi suất năm 2020 giữa nguyên như năm 2019 là 4.8%/năm áp dụng đối với:

Các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Quyết định 1232/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Đính kèm file: Quyết định 1232/QĐ-TTg

 

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Số lượng lượt xem: 710
Tin đã đưa