Đoàn sở

title Phổ biến chế độ - chính sách

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Thứ sáu, 28/08/2020, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Nghị định số 23/2020/NĐ-CP được đăng tải tại đây.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 559
Tin đã đưa