Đoàn sở

title Phổ biến chế độ - chính sách

Phổ biến một số quy định pháp luật mới cho đoàn viên năm 2020
Thứ ba, 10/11/2020, 09:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm chào mừng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” năm 2020, ngày 05/11/2020, Ban Chấp hành Đoàn Sở đã tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định pháp luật mới cho đoàn viên năm 2020.

 

 

Hội nghị với mục đích đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên thuộc Sở trong việc tìm hiểu, học tập, cập nhật kiến thức pháp luật mới để nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

 

 

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến và tổ chức thảo luận các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Luật Thanh niên năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành khác có liên quan; do Thạc sĩ Nguyễn Trần Anh Vũ - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Phó Bí thư Đoàn Sở trình bày.

 

 

Chuyên đề 2: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành khác có liên quan; do Thạc sĩ Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ trình bày.

 

 

Chuyên đề 3: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành khác có liên quan; do Kỹ sư Tống Đức Tiến – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Cấp phép xây dựng trình bày.

 

 

Qua các ý kiến thảo luận sôi nổi và làm nổi bật một số vấn đề quan tâm, cuối chương trình, toàn thể các bạn đoàn viên đã làm bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học tập tại Hội nghị.

 

 

 

Nguyễn Minh Thái

Số lượng lượt xem: 1233
Tin đã đưa