Đoàn sở

title Đoàn Sở

Phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào năm 2019 tại Sở Xây dựng
Thứ hai, 18/03/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

SỞ XÂY DỰNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG ĐOÀN – HỘI CỰU CHIẾN BINH – ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG

***

Số:  21  -KH/CĐSXD-CCB-ĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào năm 2019 tại Sở Xây dựng

-----

               Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Công Đoàn Sở Xây dựng, Hội Cựu Chiến binh Sở Xây dựng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Xây dựng, hướng tới chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm trong năm 2019, BCH Công đoàn Sở Xây dựng, Hội Cựu chiến binh và BCH Đoàn Sở Xây dựng phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể như sau:

     I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

     1. Mục đích:

          - Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc, ý thức pháp luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức và người lao động Sở Xây dựng; nêu cao bản lĩnh chính trị và tinh thần gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân của lực lượng công đoàn viên, hội viên Hội cựu chiến binh, tính chủ động, sáng tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng các đoàn thể vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị Đảng bộ Sở Xây dựng trong sạch vững mạnh.

          - Tạo không khí vui tươi, sôi nổi, xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó, hiểu biết lẫn nhau trong tập thể cán bộ công chức, người lao động Sở Xây dựng; tăng cường giao lưu đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

     2. Yêu cầu:

- Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức và thu hút được nhiều đối tượng hội viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các đoàn thể và của Đảng bộ Sở.

- Nâng chất trong hoạt động phối hợp, huy động Ban Chấp hành các đoàn thể tham gia, nội dung tạo sự liên kết trong hoạt động, hiệu quả, có sự lan tỏa trong phong trào từ các đơn vị cơ sở, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, hội viên.

     II. CHỈ TIÊU 03 ĐOÀN THỂ

 1. 100% công đoàn viên, hội viên, đoàn viên tham gia học tập và đăng ký, thực hiện có hiệu quả việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 2. Ít nhất 100% công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng, được thông tin thời sự định kỳ Quý/lần.
 3. Có ít nhất 01 công trình thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tại cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực gắn với chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”.

     III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

    Công tác phối hợp giữa Công đoàn – Hội Cựu chiến binh – Đoàn Sở Xây dựng được thực hiện theo Chương trình công tác cụ thể như sau:

    1- Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cách mạng

     - Vận động 100% công đoàn viên, hội viên, đoàn viên tích cực “Học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; đăng ký việc học tập bằng những việc làm thiết thực, cụ thể theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     - Vận động công đoàn viên, hội viên, đoàn viên tham gia đầy đủ các buổi thông tin thời sự, học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và pháp luật Nhà nước theo chỉ đạo của Đảng ủy Sở.

     - Vận động công đoàn viên, hội viên, đoàn viên tham gia các chương trình, hoạt động văn hoá lành mạnh có giá trị giáo dục và định hướng chính trị, các đợt sinh hoạt chủ điểm trong năm: tham gia các hội trại truyền thống, các buổi lễ kỉ niệm truyền thống như 26/3 – Ngày thành lập Đoàn, 30/4 – Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước, 1/5- Quốc tế lao động, 28/7 – Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 27/7 – Ngày Thương binh liệt sĩ, 2/9 – Ngày Quốc khánh, 19/8 – Kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8, 20/10 – Kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ, 23/11 – Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ, 19/12 – Kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp v.v…; đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019), kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); tham gia và thực hiện cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia các loại hình giáo dục truyền thống (thăm các di tích lịch sử, thăm mộ các anh hùng liệt sĩ, thăm các nhà truyền thống, viện bảo tàng…), tham gia các buổi nói chuyện truyền thống…

 

     2 - Hoạt động tình nguyện, xung kích vì Tổ quốc, vì cộng đồng

     - Xây dựng ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc nghiêm túc, hết lòng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức; giữ thái độ hòa nhã, nhiệt tình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với các tổ chức, cá nhân khi liên hệ công tác.

      Vận động công đoàn viên, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia Hiến máu nhân đạo theo Kế hoạch phối hợp của Công đoàn Sở và Đoàn Sở.

     - Vận động công đoàn viên, hội viên, đoàn viên ủng hộ vật chất cho đồng bào nghèo bị thiên tai, lũ lụt, quyên góp ủng hộ các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho các công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

 

      3- Hoạt động phong trào, thi đua lập thành tích

     -   Vận động công đoàn viên, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao theo Kế hoạch của Công đoàn Sở lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của dân tộc, chào mừng Đại hội các đoàn thể trong năm 2018.

 

     IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

THÁNG

HOẠT ĐỘNG

01

 • Vận động xây dựng cơ quan Sở Xây dựng văn minh, sạch đẹp, an toàn chào mừng Tết Kỷ Hợi năm 2019.
 • Các hoạt động: thăm các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình cán bộ công chức có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức văn nghệ các Hội nghị tổng kết.

02

 • Tham dự Hội nghị chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) do Đảng ủy Sở tổ chức
 • Tham gia chăm lo Tết cho công đoàn viên, hội viên, đoàn viên

03

 • Phối hợp tổ chức hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3).
 • Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh.
 • Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Sở Xây dựng.

04

 • Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày quốc tế lao động (01/5): ôn lại truyền thống cách mạng, văn nghệ, chiếu phim tài liệu truyền thống cách mạng, giao lưu với các Sở Xây dựng tỉnh bạn…
 • Đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa hoặc nhà tình thương.

05

 

 • Tổ chức hoạt động Về Nguồn tham quan các di tích chiến tranh, các địa danh lịch sử.
 • Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019)

06

 • Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tổ chức nghỉ dưỡng cho cán bộ, công chức, người lao động của Sở.
 • Tháng vì trẻ em – Phối hợp tổ chức công tác xã hội thăm các em bị bệnh hiểm nghèo: “Vì đàn em thân yêu”.
 • Phối hợp Công đoàn Văn phòng cơ quan Sở tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

07

 • Hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 với các hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa”, “Lễ thắp nến tri ân”.
 • Công tác xã hội “Vì người nghèo”.

08

 • Hưởng ứng tháng an toàn giao thông, tổ chức các hoạt động tìm hiểu các quy định về an toàn giao thông.
 • Tổ chức tham quan địa điểm lịch sử, bảo tàng tại thành phố, dâng hương tại Bến Nhà Rồng.

09

 • Tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945).
 • Phối hợp với Công đoàn Sở tổ chức hoạt động vui tết Trung thu và trao học bổng cho con của cán bộ công chức Sở.

10

 • Tổ chức hoạt động Kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930).

11

 • Tham gia tổ chức "Ngày hội thanh niên bảo vệ pháp luật" năm 2019

12

 • Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng hoặc trễ hẹn (nếu có)

        

     V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

     1- Căn cứ Kế hoạch này, từng đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch trước 30 ngày để tham khảo ý kiến các đoàn thể và xin ý kiến lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương và định hướng hoạt động, phát huy vai trò cả hệ thống chính trị của Sở.

     2- Phân công chi tiết từng công việc phụ trách theo kế hoạch và tiến độ thực hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trong thực hiện nội dung. Xây dựng dự trù kinh phí tổng thể cho hoạt động, phân chia từng đoàn thể trách nhiệm đóng góp. Phân công điều hành ngày tổ chức hoạt động phối hợp, phát huy thế mạnh từng đoàn thể huy động lực lượng cơ sở tham gia.

     3- Đoàn thể nào đảm nhận xây dựng kế hoạch, có nhiệm vụ tổng kết dự thảo báo cáo nội dung liên tịch đã phối hợp thực hiện, qua đó rút kinh nghiệm từ hình thức và nội dung, kết quả đạt được, những mặt chưa được cần tiếp tục nghiên cứu đầu tư đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

     4- Những hoạt động về tuyên truyền giáo dục được phối hợp cả năm, xây dựng chương trình riêng từng hoạt động đoàn thể, có sự phối hợp về hoạt động dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy Sở trên mặt trận tư tưởng đối với đoàn viên và hội viên.

     Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động của Công đoàn Sở, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng. Đề nghị tất cả các Công đoàn cơ sở thành viên, Tổ Công đoàn, Chi đoàn và Hội viên, Công đoàn viên, Đoàn viên tích cực tham gia. /.

 

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN SỞ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hưởng

 

TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cầu

TM. BCH ĐOÀN SỞ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Công đoàn viên chức Thành phố (để b/c);

- Hội Cựu Chiến binh Khối (để b/c);

- Đoàn Khối D-C-Đ TP (để b/c);

- Đảng ủy Sở (để b/c);

- Ban Giám đốc Sở (để b/c);

- Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị (để hỗ trợ);

- BCH Công đoàn Sở (để thực hiện);

- BCH Hội Cưu chiến binh Sở (để thực hiện);

- BCH Đoàn Sở (để thực hiện);

- Công đoàn cơ sở  thành viên (để thực hiện);

- Các chi đoàn (để thực hiện);

- Lưu.

Số lượng lượt xem: 613
Tin đã đưa