Đoàn sở

title Phổ biến chế độ - chính sách

Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Thứ ba, 05/05/2020, 03:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính có Thông tư số 34/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Thông tư này quy định:

1. Mức thu, nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

2. Mức thu, nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

3. Mức thu, nộp phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Nội dung Thông tư số 34/2020/TT-BTC được đăng tải tại đây.

QT

Số lượng lượt xem: 5773
Tin đã đưa