Hạ tầng kỹ thuật

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (22/02/2021)
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thu hồi lĩnh vực chiếu sáng đô thị (22/02/2021)
Thông báo số 433/TB-TTHT ngày 01/02/2021 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM về kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định chất lượng và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa xây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn TPHCM (01/02/2021)
Khánh thành di tích cột cờ Thủ Ngữ (05/01/2021)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (08/12/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (13/11/2020)
Phim tuyên truyền bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (23/10/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (13/10/2020)
Hệ thống văn bản theo lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (23/09/2020)
Một số quy định mới liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (từ tháng 12/2019 đến ngày 07/8/2020) (23/09/2020)
Thông báo số 3659/TB-TTHT ngày 08/9/2020 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật (11/09/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá vật tư thu hồi lĩnh vực chiếu sáng đô thị (14/08/2020)
Kế hoạch số 8614/KH-SXD-HTKT ngày 30/7/2020 của Sở Xây dựng về kiểm tra công tác quản lý, duy tu và phát triển công viên, cây xanh trên địa bàn các quận, huyện (30/07/2020)
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn cây xanh trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố (29/07/2020)
Sổ tay trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (05/07/2020)
Về việc góp ý đề cương Xây dựng Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (03/07/2020)
Lộ trình tăng mức phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp (01/07/2020)
Triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (22/06/2020)
Về tập trung nhân lực, phương tiện tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó sự cố hạ tầng  kỹ thuật trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố (16/06/2020)
Cung cấp thông tin cho Báo Pháp Luật về công tác chống ngập (12/06/2020)