Hạ tầng kỹ thuật

title Hạ tầng kỹ thuật

Công văn số 11660/SXD-HTKT ngày 25/11/2020 của Sở Xây dựng về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 29/11/2021, 08:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/11/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 11660/SXD-HTKT về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó thông tin như sau:

Chương trình Phát triển hệ thống công viên, cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 25/01/2021. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là phát triển bền vững hệ thống cây xanh công cộng trong đô thị.

Qua theo dõi công tác duy tu thường xuyên tại địa phương và các đơn vị, Sở Xây dựng nhận thấy việc quản lý cây xanh vẫn còn một số bất cập, nhất là công tác cắt tỉa, ảnh hưởng đến an toàn, sức sống của cây xanh và mỹ quan đô thị.

Do đó, Sở Xây dựng phối hợp cùng các đơn vị biên soạn “Hướng dẫn về kỹ thuật cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Bộ tài liệu này là công cụ hướng dẫn, thống nhất kỹ thuật cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố nhằm đạt được 3 mục tiêu quan trọng là: an toàn, mỹ quan và đảm bảo sức sống của cây.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị đang quản lý, chăm sóc cây xanh bóng mát trên địa bàn thành phố áp dụng đúng, linh hoạt các kỹ thuật cắt tỉa phù hợp với điều kiện, hiện trạng cây xanh.

Sở Xây dựng cũng đã đăng tải “Hướng dẫn về kỹ thuật cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” lên Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng (https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn) và Ứng dụng trực tuyến SXD247 để thông tin rộng rãi đến người dân và các cơ quan, tổ chức biết và thực hiện.

Đính kèm:  Hướng dẫn về kỹ thuật cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 448
Tin đã đưa