Hạ tầng kỹ thuật

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 4571/SXD-HTKT ngày 29/4/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM giai đoạn 2020 - 2030
Thứ ba, 04/05/2021, 01:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/4/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 4571/SXD-HTKT về việc triển khai thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM giai đoạn 2020 - 2030.

Đính kèm file: Công văn số 4571/SXD-HTKT

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 344
Tin đã đưa