Hạ tầng kỹ thuật

title Chương trình, đề tài khoa học

Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Thứ ba, 31/05/2022, 05:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 1722/QĐ-UBND

QT

Số lượng lượt xem: 135
Tin đã đưa