Hạ tầng kỹ thuật

title Đấu thầu

Quyết định số 1727/QĐ-SXD-HTKT ngày 19/09/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ Quyết định thanh lý gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/4/2021 đến 30/6/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Gói thầu 1, 2, 6, 7)
Thứ tư, 21/09/2022, 00:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 1727/QĐ-SXD-HTKT

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 293
Tin đã đưa