Hạ tầng kỹ thuật

title Hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn “Lựa chọn và trồng cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”
Thứ ba, 27/12/2022, 06:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Hướng dẫn “Lựa chọn và trồng cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 331
Tin đã đưa