Hạ tầng kỹ thuật

title Đấu thầu

Thông báo 2706/TB-HTKT, 2707/TB-HTKT ngày 19/8/2022 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ 01/01/2022 đến 30/6/2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gói thầu 6,7)
Thứ hai, 22/08/2022, 09:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm

Thông báo số 2706/TB-HTKT

Thông báo số 2707/TB-HTKT

 

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 340
Tin đã đưa