Hạ tầng kỹ thuật

title Đấu thầu

Thông báo số 1004/TB-TTHT ngày 05/4/2022 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh
Thứ năm, 07/04/2022, 06:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Thông báo số 1004/TB-TTHT

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 490
Tin đã đưa