Hạ tầng kỹ thuật

title Thông tin tuyển dụng công chức

Thông báo số 1595/TB-TTHT ngày 29/4/2021 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020
Thứ năm, 29/04/2021, 03:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm thực hiện công khai về việc “Tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh” theo qui định hiện hành. Nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các ứng viên tham dự việc tuyển dụng.

Ngày 29/4/2021, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM có Thông báo số 1595/TB-TTHT về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020.

Đính kèm file: Thông báo số 1595/TB-TTHT

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 823
Tin đã đưa