Hạ tầng kỹ thuật

title Đấu thầu

Thông báo số 355/TB-TTHT, 356/TB-TTHT ngày 10/02/2022 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh
Thứ năm, 10/02/2022, 09:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 355/TB-TTHT;

- Thông báo số 356/TB-TTHT.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 366
Tin đã đưa