Hạ tầng kỹ thuật

title Đấu thầu

Thông báo số 3893/TB-TTHT ngày 10/11/2021 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ
Thứ tư, 10/11/2021, 01:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 3893/TB-TTHT ngày 10/11/2021 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 339
Tin đã đưa