Hạ tầng kỹ thuật

title Đấu thầu

Thông báo số 3895/TB-TTHT ngày 10/11/2021 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ
Thứ tư, 10/11/2021, 01:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 3895/TB-TTHT ngày 10/11/2021 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 460
Tin đã đưa