Hạ tầng kỹ thuật

title Đấu thầu

Thông báo số 657/TB-TTHT ngày 13/3/2023 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh
Thứ ba, 14/03/2023, 07:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 657/TB-TTHT

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 118
Tin đã đưa