Hạ tầng kỹ thuật

title Đấu thầu

Thông báo về kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định chất lượng và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 và giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 12/08/2021, 03:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/8/2021, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 3081/TB-TTHT về kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định chất lượng và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 và giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file: Thông báo số 3081/TB-TTHT

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 247
Tin đã đưa