Hạ tầng kỹ thuật

title Đấu thầu

Thông báo về việc chọn lựa tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn 01/01/2022 đến 30/6/2022 trên địa bàn TP.HCM (Gói thầu số 6, 7)
Thứ sáu, 18/11/2022, 09:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 2707/TB-TTHT

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 251
Tin đã đưa