Hạ tầng kỹ thuật

title Đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh
Thứ ba, 07/06/2022, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

Thông báo 1 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021 (gói thầu 3, 4) và Thông báo 2 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa z đoạn từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021 (gói thầu 1, 2, 6, 7)

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 296
Tin đã đưa