Hạ tầng kỹ thuật

title Đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh
Thứ sáu, 27/05/2022, 09:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh, như sau:

1. Chủ tài sản: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

2. Khối lượng gỗ và địa điểm tập kết:

STT

Thời gian thu hồi gỗ

Khối lượng (m³)

Địa điểm tập kết

1

Từ 01/4/2018 đến 30/10/2018

761,36

Vườn ươm Đông Thạnh

2

Từ 01/4/2020 đến 31/3/2021

1823,843

Vườn ươm Đông Thạnh, Vườn ươm Xuân Thới Sơn, Vườn ươm của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 và Công ty TNHH Hoàng Lam

 

3. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm định và định giá từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Địa chỉ: số 3 đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch Tài chính, số điện thoại: 02839291494).

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm định và định giá:

a. Năng lực, kinh nghiệm: Là tổ chức tư vấn thẩm định và định giá thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ thẩm định giá (Hồ sơ năng lực); có tối thiểu 02 hợp đồng đã thực hiện thẩm định giá (Hợp đồng thẩm định giá);

b. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập của doanh nghiệp;

c. Thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định và định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và có chi phí hợp lý.

d. Các tổ chức tham gia phải cung cấp đầy đủ 03 tiêu chí trên mới được xem là hợp lệ. Tất cả hồ sơ phải đựng trong túi hồ sơ;

e. Phải phù hợp với các quy định hiện hành.

Đính kèm file Thông báo.

 

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 495
Tin đã đưa