Hạ tầng kỹ thuật

title Hạ tầng kỹ thuật

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
Thứ ba, 05/07/2022, 01:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

2. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị: 01 bản chính.

- Sơ đồ, vị trí cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển: 01 bản chính.

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển: 01 bản chính.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời gian xử lý: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (Bộ phận Một cửa).

6. Lệ phí: Không.

7. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh qua Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị (Điều 14);

- Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

 

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 437
Tin đã đưa