Hạ tầng kỹ thuật

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (13/10/2020)
Hệ thống văn bản theo lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (23/09/2020)
Một số quy định mới liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (từ tháng 12/2019 đến ngày 07/8/2020) (23/09/2020)
Thông báo số 3659/TB-TTHT ngày 08/9/2020 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật (11/09/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá vật tư thu hồi lĩnh vực chiếu sáng đô thị (14/08/2020)
Kế hoạch số 8614/KH-SXD-HTKT ngày 30/7/2020 của Sở Xây dựng về kiểm tra công tác quản lý, duy tu và phát triển công viên, cây xanh trên địa bàn các quận, huyện (30/07/2020)
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn cây xanh trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố (29/07/2020)
Sổ tay trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (05/07/2020)
Về việc góp ý đề cương Xây dựng Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (03/07/2020)
Lộ trình tăng mức phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp (01/07/2020)
Triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (22/06/2020)
Về tập trung nhân lực, phương tiện tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó sự cố hạ tầng  kỹ thuật trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố (16/06/2020)
Cung cấp thông tin cho Báo Pháp Luật về công tác chống ngập (12/06/2020)
Cung cấp thông tin cho Tạp chí điện tử Ngày Nay (12/06/2020)
Về cung cấp thông tin theo đề nghị của Báo Tiền Phong (11/06/2020)
Cung cấp thông tin cho Báo điện tử VNEpress.net liên quan Kế hoạch chống ngập năm 2020 của Sở Xây dựng (10/06/2020)
Về kế hoạch triển khai tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (05/06/2020)
Kế hoạch khảo sát công tác quản lý, chăm sóc cây xanh trong các trường học trên địa bàn Thành phố (27/05/2020)
Công văn số 5533/SXD-HTKT ngày 27/5/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố (27/05/2020)
Thông báo số 1790/TB-TTHT ngày 19/5/2020 về kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (19/05/2020)