Hạ tầng kỹ thuật

Thông báo số 1790/TB-TTHT ngày 19/5/2020 về kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (19/05/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (11/05/2020)
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (05/05/2020)
Về tình trạng 23 cây xanh gần các trụ quảng cáo bị phá hoại (14/04/2020)
Về quản lý cây xanh đường phố trồng trên vỉa hè các tuyến đường thuộc địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh (14/04/2020)
Về tiếp tục thực hiện chương trình "Giảm sử dụng túi ni lông" và triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn Thành phố (14/04/2020)
Công văn số 1177/UBND-ĐT ngày 30/3/2020 về tiếp tục thực hiện chương trình “Giảm sử dụng túi ni lông” và triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố. (30/03/2020)
Công văn số 3088/SXD-HTKT ngày 26/3/2020 của Sở Xây dựng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các công viên, mảng xanh trên địa bàn Thành phố (26/03/2020)
Công văn số 3050/SXD-HTKT ngày 25/3/2020 của Sở Xây dựng về tạm dừng hoạt động tại các khu vực tập trung đông người trong các công viên, mảng xanh trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (25/03/2020)
Thông báo số 886/TB-TTHT ngày 23/3/2020 về Kết quả phỏng vấn (vòng 2) trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (25/03/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (19/03/2020)
Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (31/12/2019)
Quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (28/12/2019)
Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, duy tu công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 (Dự thảo lần 1) (17/12/2019)
Đề án định hướng, phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035 (Dự thảo lần 1) (17/12/2019)
Đề án đẩy mạnh cung cấp nước sạch cho Thành phố Hồ Chí Minh và hướng đến mục tiêu cung cấp nước sạch uống nước được tại vòi trong giai đoạn 2020 - 2025 (Dự thảo lần 1) (17/12/2019)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (01/10/2019)
Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu, ứng dụng nhằm cung cấp nước sạch cho người dân - Khuyến nghị cho Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2035” (24/09/2019)
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Cần hình thành một chiến lược phát triển cây xanh TPHCM (15/08/2019)
Bộ đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) (23/06/2019)