Hội cựu chiến binh sở

title Hội Cựu chiến binh Sở

Tình hình hoạt động Quý 1/2019 của Hội Cựu chiến binh Sở Xây dựng
Chủ nhật, 12/05/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối Dân – Chính – Đảng tại Công văn số 53/CV-CCB ngày 21 tháng 3 năm 2019, Hội Cựu chiến binh Sở Xây dựng báo cáo tình hình hoạt động quý 1/2019 như sau:

I- CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ XÂY DỰNG QUÝ 1/2019:

1. Phối hợp Công đoàn Sở Xây dựng, đóng góp và bàn giao 03 tuyến đường giao thông nông thôn tại Tổ 15, 16 Ấp 4 xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

2. Tham dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề 2019 : “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Tham gia cùng với Đảng ủy – Ban Giám đốc, Công đoàn thăm và trao quà cho 80 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 60 học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

4. Tham dự Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/2/1930-03/2/2019)  và tặng huy hiệu Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng tổ chức.

5. Tham dự buổi làm việc của Đảng ủy Sở với Công đoàn Sở, Công đoàn Văn phòng cơ quan về Kế hoạch hoạt động của đoàn thể năm 2019.

6. Tham dự kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ  (08/3/1910 – 08/3/2019) và hội thi Karaoke do Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức.

7. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở ban hành Kế hoạch số 21-KH/CĐSXD-CCB-ĐTN phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào năm 2019 tại Sở Xây dựng.

8. Tham dự Hội nghị thông tin thời sự quý 1/2019 do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng tổ chức.

9. Thăm 01 đồng chí Văn phòng Sở bị bệnh 1000.000 đồng.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG QUÝ 2/2019

1. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối Dân – Chính – Đảng tại Công văn số 53/CV-CCB ngày 21 tháng 3 năm 2019 và Chương trình số 52/Ctr-CCB ngày 25 tháng 02 năm 2019.

2. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 21-KH/CĐSXD-CCB-ĐTN ngày 14 tháng 3 năm 2019 của 03 đoàn thể về phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào năm 2019 tại Sở Xây dựng.

3. Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 57/HD-CCB ngày 09 tháng 4 năm 2019, hướng dẫn công tác dân vận năm 2019.

(Nguồn: Báo cáo số 01 BC/CCB ngày 05/4/2019 của Hội Cựu chiến binh Sở)

Nguồn: Hội CCB

Số lượng lượt xem: 283