Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi: 1691
Không có kết quả nào.
Mua nhà ở thương mại
Người gửi: CƠ QUAN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀN QUỐC TẠI TP.HCM (KOTRA HCMC) Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cho phép cá nhân nước ngoài mua nhà. Tuy nhiên, cá nhân nước ngoài chỉ có thể mua nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở: a. Chỉ có thể mua nhà ở thương mại trực tiếp từ chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở? Hay có thể mua nhà ở thương mại từ chủ sở hữu Việt Nam? * Ví dụ: - Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại dạng khu căn hộ A do chủ đầu tư là Công ty B thực hiện; - Cá nhân nước ngoài C muốn mua căn hộ C20. - Trong trường hợp căn hộ C20 chưa có người mua thì C có thể mua trực tiếp từ Công ty B nếu thoả điều kiện quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 161 Luật Nhà Ở. - Tuy nhiên, nếu căn hộ C20 đã có người mua (chẳng hạn, cá nhân người Việt Nam), thì C có được quyền mua lại căn hộ C20 từ chủ sở hữu Việt Nam hay không? b. Trong thời hạn sở hữu nhà, cá nhân nước ngoài có thể bán nhà ở do họ sở hữu cho cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc trong nước. Quy định này có mâu thuẫn với quy định cá nhân nước ngoài chỉ có thể mua nhà ở thương mại trực tiếp từ chủ đầu tư hay không? c. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở được hiểu là các dự án được cấp phép sau ngày có hiệu lực của hai luật trên hay tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà ở?