Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi: 1656
Không có kết quả nào.
thẩm quyền cho phép sửa chữa không thay đổi hiện trạng
Người gửi: Nguyễn Trường Ninh Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: tôi là cán bộ địa chính xây dựng ở phường Bình Khánh Q2. vừa qua tôi có nhận được tài liệu về Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của chính phủ hướng dẫn về việc cấp phép xây dựng.tuy nhiên trong cơ quan tôi làm việc có nhiều cách hiểu khác nhau về việc thi hành theo nghị định này khi cấp hoặc xác nhận đơn xin sửa chữa của người dân. vậy tôi xin được Sở hướng dẫn vấn đề sau: trước đây khi người dân có nhu cầu sửa chữa không thay đổi kết cấu, không phát sinh diện tích xây dựng thì chỉ làm 1 cái đơn báo cho phường được biết, kèm theo 2 tấm hình hiện trạng nhà thì có thể sửa chữa được mà không cần lập hồ sơ xin phép ở cấp quận. tuy nhiên, theo khoản 1, điểu 2 của nghị định có nội dung: "Giấy phép xây dựng: Là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình" như vậy nếu người dân có nhu cầu sửa chữa nhỏ căn nhà của mình đang sử dụng như nâng nền nâng mái, thay tôn, lót gạch... và không làm thay đổi diện tích xây dựng thì vẫn phải lập bản vẽ và hồ sơ xin phép ở quận. nhưng ở khoản 6 điều 2 lại có nội dung: "Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo: Là giấy phép được cấp để thực hiện việc sửa chữa, cải tạo công trình đang tồn tại có thay đổi về kiến trúc các mặt đứng, thay đổi kết cấu chịu lực, thay đổi quy mô công trình và công năng sử dụng." như vậy giấy phép xây dựng sửa chữa cải tạo (do quận cấp) chỉ áp dụng đối với các công trình có thay đổi về kiến trúc các mặt đứng, thay đổi kết cấu chịu lực, thay đổi quy mô công trình và công năng sử dụng, còn nếu không thay đổi công năng, kết cấu thì không cần xin phép. do đó, xin Sở có ý kiến hướng dẫn: nếu người dân xin sửa chữa nhỏ mà không làm thay đổi kết cấu, diện tích xây dựng thì phường sẽ xác nhận đơn đồng ý cho phép hay hướng dẫn người dân lập hồ sơ xin phép tại quận