Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi: 1691
Không có kết quả nào.
Chủ nhiệm/ chủ trì thiết kế, thẩm định thiết kế
Người gửi: Đặng Ngọc Bình Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Dear SXD, Tôi có 2 vấn đề nhờ BXD giải đáp: 1/ Chủ nhiệm thiết kế - Theo TT 10/2013/TT-BXD, điều 15 có quy định là Chủ nhiệm Thiết kế phải tham gia trong nghiệm thu thiết kế - Điều 14 có quy định là Khung tên bản vẽ phải có chữ ký của Chủ nhiệm thiết kế Theo tôi được biết là Chủ nhiệm thiết kế là người chịu trách nhiệm về đồ án thiết kế bao gồm cả 3 bộ môn Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện. Còn Chủ trì thiết kế là người chịu trách nhiệm về 1 bộ môn Kiến trúc/ Kết cấu/ Cơ điện. Nếu CĐT ký hợp đồng riêng lẻ với 3 tư vấn TK riêng biệt để thiết kế Kiến trúc/ Kết cấu/ Cơ điện (mỗi tư vấn đảm trách 1 bộ môn) thì sẽ không có Chủ nhiệm Thiết kế. Vậy xin hỏi: - Khi nghiệm thu thay chủ nhiệm TK bằng Chủ trì TK có được không? - Trên hồ sơ TK của từng bộ môn sẽ không có tên của Chủ nhiệm TK có được không? 2/ Thẩm tra thiết kế Theo ND 15/2013/ND-CP & TT 13/2013/TT-BXD quy định CĐT phải trình Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để thẩm tra thiết kế (sau Thiết kế cơ sở). Vậy xin hỏi thẩm tra thiết kế này chỉ cho phần hồ sơ thiết kế Kết cấu thôi hay là cho cả toàn bộ Kiến trúc, Kết cấu & Cơ điện. Xin cám ơn Đặng Ngọc Bình