Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi: 1650
Không có kết quả nào.
Gửi thông tin để đăng trên Cổng thông tin về nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.
Người gửi: SOKH SYL MYL Ngày gửi: 29/06/2021
Nội dung: Kính gửi Sở xây dựng Theo quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có vi phạm quy định về bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài là "Không gửi thông tin để đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài" Cũng theo Công văn số 1041/BXD - QLN ngày 11/5/2017 gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quy định việc thực hiện quy định của Luật Nhà ở về mua và sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng có trách nhiệm lập một mục riêng trên Cổng thông tin điện tử và công bố công khai, quản lý trên Cổng thông tin điện tử những nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 76 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP để các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Vậy cho tôi hỏi Sở xây dựng đã có mục riêng trên chưa, cách truy cập vào mục này như thế nào và thủ tục để gửi thông tin để đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài là như thế nào Kính mong Sở Xây dựng giải đáp Trân trọng cảm ơn
Thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự toán và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán
Người gửi: Sinh Ngày gửi: 22/06/2021
Nội dung: Đơn vị tôi được giao làm Chủ đầu tư quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, đang có 01 dự án đầu tư đã được Phòng Quản lý đô thị thẩm định và được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt dự án vào tháng 10/2019, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng vào tháng 5/2020 áp dụng theo quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP và định mức xây dựng theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP. Do chưa có mặt bằng thi công nên Chủ đầu tư chưa triển khai công tác đấu thầu thi công và đấu thầu giám sát. Đến nay, ngày 18/6/2021 Chủ đầu tư được bàn giao mặt bằng nên chuẩn bị các công tác liên quan để đấu thầu xây lắp và đấu thầu giám sát. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5 và Khoản 8 Điều 44 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 thì phải cập nhật lại dự toán theo định mức của Nghị định 68 đã ban hành (cập nhật theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP và định mức của Nghị định 68, Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng). Hiện nay, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đang thực hiện lập dự toán xây dựng điều chỉnh để trình thẩm định và phê duyệt. Mặc khác: - Theo Khoản 3, Điều 15, Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định: "3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng." - Theo Khoản 4, Điều 39, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định: "4. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan." Theo đó, cả Nghị định 10/2021/NĐ-CP và Nghị định 15/2021/NĐ-CP đều chưa có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự toán và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán đối với trường hợp cơ quan tôi đang thực hiện. Tôi muốn hỏi, đối với trường hợp nêu trên thì việc điều chỉnh dự toán xây dựng để cập nhật định mức theo quy định thì thẩm quyền thẩm định do đơn vị nào thực hiện và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng do cơ quan nào phê duyệt. Trân trọng cảm ơn!