Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi: 1650
Không có kết quả nào.
V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ TẠI DỰ ÁN D-VELA - CHỦ ĐẦU TƯ CTY CP ĐỊA ỐC AN PHÚ LONG - QUẬN 7
Người gửi: LÊ THANH SANG Ngày gửi: 16/11/2022
Nội dung: Tôi tên là Lê Thanh Sang, hiện đang là cư dân tại dự án D-Vela của chủ đầu tư CTY CP Địa ốc An Phú Long thuộc quận 7, TPHCM. Hiện dự án này đã đưa vào sử dụng từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được cấp quyền sở hữu cho cư dân. Chủ đầu tư thông báo đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính cho dự án, và đang chờ các cơ quan ban ngành thống nhất hướng giải quyết: Theo đó: - Ngày 26/05/2020, Công ty gửi văn bản đề nghị các Sở Ngành của Thành phố xác nhận dự án đủ điều kiện cấp sổ cho các căn hộ thuộc dự án. Theo đó, cho đến hiện tại, dự án đang cần các Cơ quan ban ngành xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ điều tiết Nhà ở Xã hội. Cụ thể: - Ngày 02/08/2022, Sở XD đề nghị Công ty liên hệ Sở TNMT để xem xét giải quyết. - Ngày 24/08/2022 UBND TP.HCM chuyển Sở TN & MT rà soát xử lý. - Ngày 30/09/2022 Sở TN & MT có Văn bản gửi UBND TP.HCM và có ý kiến rằng Sở TNMT chỉ xác nhận đối với các dự án chưa hoàn tất định giá/chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính có liên quan. Riêng dự án D-Vela đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính, do đó kiến nghị UBND giao Sở Xây Dựng hướng dẫn công ty thực hiện. Kính mong nhận được phản hồi của quý Sở về thông tin này và sớm có quyết định thống nhất để cấp sổ cho cư dân.
xử lý vi phạm xây dựng
Người gửi: Võ Văn Hải Ngày gửi: 04/11/2022
Nội dung: UBND phường A lập biện bản vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với bà B vào ngày 23/9/2022. Nhưng đến ngày 02/11/2022, UBND phường A mới chuyển hồ sơ đến Quận C để ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền. Theo khoản 1 Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì hồ sơ vi phạm lập với bà B đã quá thời hạn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quận C trả hồ sơ để phường A ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (tháo dỡ công trình vi phạm) theo quy định tại khoản 4 Điều Điều 78 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: “Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 4 Điều 4 Nghị định này” Hỏi: - Trường hợp này, phường Quận C trả hồ hơ vi phạm của bà B cho phường A xem xét ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có đúng quy định hay không?. - Phường A được áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 4 Điều Điều 78 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ trong những trường hợp nào.