Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi: 1691
Không có kết quả nào.
Hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây
Người gửi: CÔNG TY TNHH MAEDA VIỆT NAM Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Công ty chúng tôi là công ty xây dựng, với lĩnh vực hoạt động đăng ký trong giấy chứng nhận đầu tư như sau: 1. Tư vấn kỹ thuật, thiết kế, thi công, giám sát các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông. 2. Lắp đặt thiết bị cơ điện, cấp thoát nước công trình. 3. Tư vấn quản lý dự án. Theo khoản 3, Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về giám sát thi công xây dựng công trình: “Trường hợp áp dụng loại hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tổng thầu EPC) hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay, trách nhiệm thực hiện giám sát thi công xây dựng được quy định như sau: a) Tổng thầu có trách nhiệm thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện và phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.” Vậy, trong trường hợp công ty chúng tôi là nhà thầu EC (Thiết kế - Thi công) thì công ty chúng tôi có được tự thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện hay không? Và để chúng tôi tự thực hiện giám sát công việc chúng tôi thi công thì đòi hỏi năng lực tổ chức như thế nào? Và điều này được quy định trong văn bản pháp lý nào?
Điều kiện năng lực tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Người gửi: Lê Hoàng Dũng Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi ở TP.HCM và công tác tại ban quản lý dự án tỉnh Bình Phước, hiện tại tôi đang xét duyệt hồ sơ đề xuất của một Công ty tư vấn về việc nhận thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, năng lực của công ty này như sau: - Có một người có đủ các chứng chỉ phù hợp với chuyên nghành: chủ nhiệm đồ án + chủ nhiệm khảo sát +chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. - Có 5 người là kỹ sư chuyên nghành nhưng chưa có chứng chỉ nào. - Công ty này chưa đủ điều kiện xếp hạng. Theo mục c khoản 2(Phạm vi hoạt động) Điều 42 của nghị định số 12/2009/NĐ-CP( Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi lập dự án) có quy định: «Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng chỉ được lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của công trình cùng loại » . Vậy theo quy định trên thì công ty trên vẫn được xét duyệt để nhận thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng tôi có tham khảo ý kiến của sở xây dựng tỉnh Bình Phước thì cơ quan này cho rằng công ty trên một người cùng lúc đảm nhiệm 3 vị trí trong hồ sơ là không được (mà cũng không nói căn cứ trên văn bản nào)nên công ty trên không được lập BCKTKT. Vì vậy cho tôi xin hỏi có văn bản nào quy định trong một công ty tư vấn khi chưa đủ điều kiện xếp hạng thì phải có tối thiểu 03 người có chứng chỉ mới được lập BCKTKT, còn nếu công ty có năng lực như trên thì công ty này không thể lập BCKTKT được. Kính mong câu trả lời của Sở để tôi thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đúng quy định.