Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi: 1689
Không có kết quả nào.
Điều kiện để được cấp phép xây dựng nếu đất nằm trong phạm vi 100m đường?
Người gửi: Trần Thị Minh Hằng Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Theo Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tại khoản 3 Điều 4 có quy định: “Đối với nhà ở riêng lẻ dọc các tuyến đường hiện hữu từ 12m trở lên tại các huyện ngoại thành không thuộc điểm dân cư tập trung, thuộc khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, tỷ lệ 1/500”: a) Ủy ban nhân dân huyện quy định cụ thể những khu vực phải cấp phép xây dựng và thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định trong phạm vi 100m tính từ tim đường hiện hữu về mỗi bên. Tôi là chủ sở hữu thửa đất 609, tờ bản đồ số 32 (tài liệu bản đồ địa chính), theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, duyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC549275 (số vào sổ cấp GCN: CH02534), do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp ngày 21/07/2011 (loại đất trồng cây ăn quả lâu năm). Đất có vị trí cách tim đường Võ Văn Vân 40,0m (tức nằm trong phạm vi 100m tim đường Võ Văn Vân). 1/ Câu hỏi thứ 1: Trường hợp của tôi có được cấp phép xây dựng không? 2/ Câu hỏi thứ 2: Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong khu vực dân cư hiện hữu. Trường hợp của tôi thuộc quy hoạch dân cư xây mới. Như vậy, đất trong phạm vi 100m đường Võ Văn Vân nhưng huyện Bình Chánh không cho chuyển đất ở, không áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố thì tôi phải làm sau?